Windows слуша своите потребители и няма да носи отговорност за това

Microsoft допусна да събира гласови данни и потребителски разговори.
Apple и Facebook вече бяха забелязани при подслушването на своите клиенти, след което в резултат на съдилищата те трябваше да платят много големи глоби.
Виждайки последствията от колегите, Google и Amazone открито обявиха, че наемат специални хора, които събират и обработват гласовите данни на своите потребители.

Microsoft не само призна за подслушване, но и направи обработката на гласови съобщения нормален нормален процес на работа на операционната система Windows.

Разбира се, всички изброени по-горе компании твърдят, че подобни действия са само за подобряване на определена услуга. Така че Microsoft се занимава с подобни методи, за да подобри работата на виртуалния гласов асистент CCortana и Skype Translator.

Може да се интересувате: Меми за Windows: на какво се смяха потребителите на ОС?

Сега декларацията за поверителност гласи това: „Когато говорите с Cortana или други приложения, които използват гласови услуги на Microsoft, компанията записва копие на вашия аудио запис.“ Промените бяха признати в писмото на представителя на Windows за журналисти онлайн издание.

Така компанията не само избяга от заслуженото наказание, но и изложи подслушването като нормален и дори необходим процес..

Приятен ден!