Windows Server 2012 R2

Защита на Windows от уязвимост на SSL v3
Защита от криптиране с помощта на FSRM на Windows Server
Изпълнение на Windows Explorer като администратор
Изпълнение на модулите TSADMIN.msc и TSCONFIG.msc на Windows Server 2012 R2
WSUS Ръчно импортиране на актуализации от Microsoft Update Catalog
Актуализация на Windows Server 2012 R2 1. Какво ново?
Windows Server 2012 R2 Работни папки - синхронизирайте файлове между устройствата
Прокси за уеб приложение на Windows Server 2012 R2
Второ поколение хипер-V виртуални машини
Възможности за регистриране и регистриране на дневника в IIS 8.5
1 2 3 4 ...